Колозубский детский сад

Отдел по образованию Пружанского райисполкома

Яндекс.Метрика

Са святам 8 Сакавіка

  

     На вуліцы  яшчэ холадна, а па календары ўжо вясна!  І гэты выдатны час года адкрывае жаночае свята.  6 сакавіка ў нашым дзіцячым садзе прайшло музычна-забаўляльнае мерапрыемства для дзяцей і бацькоў, прысвечанае 8 Сакавіка.  Нашы выхаванцы вельмі стараліся парадаваць сваіх дарагіх матуль і мілых бабуль са святам. Ні адна мама не  засталася без падарунка, кожнае дзіця ўручыла сваёй матулі прыгожую, зробленую з любоўю сваімі ручкамі паштоўку.

     Моцнага ўсім здароўя, душэўнага спакою, поспехаў ва ўсіх справах, сямейнага дабрабыту, пяшчоты, кахання, цудоўнага настрою.

 

Пра што марыцца, хай і збудзецца,

Усё кепскае – хай забудзецца,

Ну, а добрае – хай вядзецца

І ўдала ў жыцці ўсё складзецца.

 

 

 

 

 

 

 

23 ЛЮТАГА – ДЗЕНЬ АБАРОНЦАЎ АЙЧЫНЫ

23 лютага ўсе адзначаюць свята – Дзень абаронцаў Айчыны. Гэта магчымасць яшчэ раз нагадаць хлопчыкам і дзяўчынкам, што такое смеласць, адвага, высакароднасць і мужнасць.

Вось такія падарункі сваім татам падрыхтавалі нашы выхаванцы.

21 ЛЮТАГА – ДЗЕНЬ РОДНАЙ МОВЫ

21 ЛЮТАГА – ДЗЕНЬ РОДНАЙ МОВЫ

   Кожны чалавек павінен ведаць сваю  мову, умець спяваць свае народныя песні, танцаваць свае народныя танцы, ведаць, як з веку ў век святкавалі святы ў нашым краі, любіць свае родныя мясціны, сваю Радзіму – Беларусь.

   Давайце дапаможам нашым дзецям авалодаць беларускай мовай. Будзем выхоўваць іх добрымі, разумнымі, дапытлівымі, цярплівымі і ўважлівымі да ўсяго. І адначасова абуджаць веру дзіцяці ў тое, што ён вырасце патрэбным на зямлі чалавекам.

Не знішчым, не страцім, не загубім

Сваіх лугоў, азёр, сваіх лясоў.

І родны край, і мову не разлюбім.

У кожным сэрцы гэты дзеяслоў.

ЗІМОВЫЯ ЗАБАВЫ

Зіма – дзівосная пара года, доўгачаканая і любімая для нашых дзяцей. Прагулка для выхаванцаў – заўсёды свята, а  зімовая прагулка – свята ўдвая. Гэта час для забаў і выдатны спосаб аздараўлення. Асабліва радуюць зімовыя дні, калі на дварэ ляжыць снег.

ДАПАМАЖЫ ПТУШКАМ!

Зіма – суровае выпрабаванне для ўсяго жывога. Не толькі для чалавека гэты час вельмі цяжкі, але  для звяроў і птушак таксама складаны. Многія птушкі прылятаюць бліжэй да жылля чалавека, быццам чакаюць ад людзей паратунку ад маразоў і бяскорміцы. Дапамагчы птушкам зімой можа кожны чалавек. 

Нашы птушыныя сталоўкі наведваюць чародкі розных птушак. Тут можна ўбачыць чырвонагрудага снегіра, маленькую сінічку, шустрага вераб’я. 

Выхаванцы заўсёды падкормліваюць іх ласункамі: зернем, крупамі. Такім чынам, дзеці вучацца любіць і берагчы ўсё жывое на зямлі. 

 

З Новым 2019 годам!

29 снежня ў дзіцячым садзе адбыўся Навагодні ранішнік «Запрасіла ёлка ў госці».

                                                   

 

Выстава навагодніх паштовак і ялінкавых цацак

29 снежня 2018 года

Дзед Мароз i Снягурка

запрашаюць на Навагодні ранішнік

“Запрасіла ёлка ў госці”

Пачатак – 10.30.

11 ноября Беларусь отмечает международный день энергосбережения

В целях привлечения внимания общественности к рациональному использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии Республика Беларусь 11 ноября 2008 г. поддержала и присоединилась к празднованию международного Дня энергосбережения.

Этот праздник получил статус международного, поскольку принять участие в проекте пожелали около 20 стран.

В международный День энергосбережения во всех странах, где отмечается этот праздник, проходят мероприятия, главная задача которых — информировать людей о важности эффективного использования энергоресурсов, о способах энергосбережения и существующих возможностях использования возобновляемых источников энергии. Республика Беларусь не является исключением и с первых лет празднования данного дня присоединилась к этому мероприятию.

В Беларуси работа в сфере энергосбереже­ния и развития возобновляемых источников энергии проводится давно – уже более 20 лет. Энергетические потребности экономики Республики Беларусь удовлетворяются в основном за счет использования органического топлива, большая часть которого импортируется из-за рубежа, и поэтому повышение эффективности использования энергии является для республики условием устойчивого развития экономики.

Развитие национальной экономии, ее важнейших отраслей —  промышленности и энергетики — неразрывно связаны с энергосбережением.

Начиная с 1996 года, в стране реализованы четыре пятилетние Республиканские программы энергосбережения. Аналогичная программа по приоритетным направлениям энергосбережения топливно-энергетических ресурсов была принята и на 2016 – 2020 годы. Для реализации политики энергосбережения существует ряд нормативных документов, основными из которых являются Директива Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 «О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности государства» и Закон Республики Беларусь «Об энергосбережении».

Документы, принятые в области энергосбережения и энергоэффективности, учитывают современные реалии и вызовы, ориентируют все сферы экономической и социальной жизни на постоянное внедрение энергоэффективных технологий, проведение модернизации и освоение инноваций, формирование и продвижение массовой культуры бережливого отношения к энергоресурсам.

В нашей стране на протяжении многих лет последовательно проводится государственная политика в области энергосбережения. В стране существует уполномоченный республиканский орган, в сфере энергосбережения, которым является Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, который проводит государственное управление в сфере энергосбережения.

Системная работа в сфере энергосбережения позволила достичь весомых результатов. Уровень энергоэффективности отечественной экономики можно оценить по показателю энергоемкости валового внутреннего продукта. В 1990 году республика была одной из самых энергоемких республик СССР. Однако принятые Правительством Республики Беларусь меры и целенаправленно проводимая работа в значительной степени определили результаты по энергосбережению в республике и обеспечению устойчивой тенденции по снижению энергоемкости ВВП.

По последним данным Международного энергетического агентства, в 2015 году фактический показатель энергоемкости ВВП Беларуси составил 0,16 тонны нефтяного эквивалента на 1 тыс. долларов США (ВВП по паритету покупательной способности и в ценах 2010 года) против 0,56 тонны нефтяного эквивалента на 1 тыс. долларов США в 1990 году, то есть снизился по отношению к 1990 году в 3,5 раза.

Республика Беларусь достигла энергоемкости развитых стран со сходными климатическими условиями, таких как Канада и Финляндия  (сравнялась с Финляндией и улучшила по сравнению с Канадой).

Энергосбережение экономически выгодно отдельно каждому гражданину и государству в целом. Мероприятия по экономии энергоресурсов в два с половиной – три раза дешевле, чем производство и доставка потребителям такого же количества вновь полученной энергии. Самые простые способы энергосбережения доступны любому и могут применяться в быту повсеместно. С практическими способами по эффективному использованию энергоресурсов в быту можно ознакомится на официальном сайте Департамента по энергоэффективности www.energoeffekt,gov.by

Экономить энергоресурсы – значит быть современным, образованным гражданином, думающим о процветании своей страны, о благополучии и здоровье своей семьи.

Брестское областное управление по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов.

 

 

 

12 кастрычніка – ранішнік “Кірмаш для мамы”

     Дзень Маці – доўгачаканае, цёплае свята, якое любяць дзеці і дарослыя. Прыемныя сюрпрызы для сваіх матуляў сёлета падрыхтавалі выхаванцы дзіцячага сада. 

     

Няхай вам сонца смяецца,

Няхай вам усё ўдаецца.

Хай вас любяць родныя,

І шануюць людзі.

Хай ясным і светлым

Кожны дзянёк будзе.